دلنوشته های بارانی من

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

آخرین نظرات

۱۱ مطلب با موضوع «اصطلاحات انگلیسی» ثبت شده است

I really miss him, so I should swallow my pride and call him.

خیلی دلم براش تنگ شده. باید غرورم رابزارم زیر پا و بهش زنگ بزنم.

باران بارانی
۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

تک فرزند

I wish I was not an only child.

I'd love to have a sibling.

باران بارانی
۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

what is taking you so long?  shake a leg.

چرا انقدر لفتش میدی؟ دست بجنبون

باران بارانی
۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Stifle:
To stop sth from happening or developing.
جلوگیری کردن

I tried to stifle my laughter:
سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم.

I tried to stifle my yawn:
سعی کردم جلوی خمیازمو بگیرم.

I stifed an urge to hit him.
جلوی خودمو گرفتم که نزنمش.
*دقت کنید که لغت به صورت تحت الفظی معنی نشده است!


@englishbyexamples

باران بارانی
۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Enough withe singing, you talk my head off.

بس کن دیگه نخون. سرمو بردی

باران بارانی
۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Do not have kittens

 ناراحت نباش. نگران نباش

باران بارانی
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Wise Up

سر عقل بیا


باراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان سر عقل بیااااااااااااااااااااااااااااااااا

باران بارانی
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

No sweat

این عبارت مترادف با عبارت No Problem می باشد.

باران بارانی
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

I did not mean to scare you

 من نمیخواستم تو رو بترسونم

باران بارانی
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

It costs an arm and a leg

وقتی میخواهیم بگوییم چیزی خیلی گران است و از عهده خریدن آن بر نمی اییم.

باران بارانی
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر